Čtvrtá mezinárodní konference

Foto z konferenceVážení účastníci čtvrté mezinárodní konference v Brně,

jménem společnosti Vzdělávání s.r.o. Vám děkuji za projevenou přízeň a za Váš zájem hledat cesty jak pomoci lidem s PAS žít kvalitní a plnohodnotný život.

Konference, která se 18. a 19. září konala v Brně, byla již konferencí záverečnou. Po dobu více než dvou let jsme se spolu s našimi partnery ze Španělska a Irska snažili předat Vám maximum možných informací o tom, jak pomáhat lidem s PAS na cestě k samostatnějšímu a šťastnějšímu životu. Čtvrtá konference byla zaměřena na téma uplatnění na trhu práce, což chápeme jako vrcholný cíl postupného osamostatňování a seberealizování.

Konference se zúčastnilo rozmanité spektrum zájemců o problematiku PAS. Své zastoupení zde měly neziskové organizace, podporující osoby s autismem a jejich rodiny, zástupci významných vzdělávacích a výzkumných institucí a v neposlední řadě rodiče, pečující o své blízké s poruchou autistického spektra.

Záštitu nad konferencí převzala Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv. Za odbornou kvalitu se zasadili zástupci z České republiky, Irska a Španělska. Svou činnost představila také řada neziskových organizací specializujících se na práci s lidmi s autismem. Tři rozmanité workshopy a velmi plodné diskuse přinesly řadu odpovědí, námětů a příkladů dobré praxe a dozajista tak dokázaly přispět k  naplnění cílů konference.

Příspěvky zahraničních partnerů a prezentujících organizací budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách.

Za realizační tým

Mgr. Jana Hubová

jednatelka

Nosné téma Čtvrté mezinárodní konference v Brně bylo: „Možnosti a rizika, skrytý potenciál osob s PAS při uplatnění na trhu práce.“

Moderovaná diskuse v hlavním sále

V hlavním sále po dobu konání workshopů probíhaly pro zájemce moderované diskuse.  Na diskusích byly sdělovány zajímavé poznatky a postřehy ze zahraničních stáží ve Španělsku a Irsku, zástupci z organizace Autismo Burgos zodpovídali dotazy z oblasti pracovních příležitostí pro osoby s PAS, diskutovala se také problematika sociálních podniků.

Workshop Česká republika

Témata: Bydlení a práce — základ nezávislého života

cz Lektor: Blanka Veškrnová

Český workshop byl zaměřen na téma podpory lidí s PAS při odpoutávání od rodiny – zajištění bydlení (chráněné, podporované atp.), profesní orientace, možnosti uplatnění v práci a kvalita života.

Workshop Irská republika, The Irish Society for Autism

Téma: Kvalita služeb x kvalita života dospělých lidí s PAS

ieLektoři: Tara Matthews, Patrick Matthews, Nuala Matthews
Irský workshop byl zaměřen na kontrolu kvality služeb a týmovou spolupráci. Zdůrozňoval potřebu respektu k individualitě každého člověka, podporu schopnosti osob s PAS těžit ze vzdělávání, odborné přípravy a péče.

Workshop Španělské království, Autismo Burgos

Téma: Podpora osob s PAS a zaměstnavatelů při uplatnění na trhu práce

esLektoři:Lucia Miguel, Miguel Lancho, Jose Mª Bautista, Fernando Larraz
Španělský workshop představil konkrétní postupy a metody práce vedoucí k zajištění účinné podpory dospělých osob s PAS v rámci určení nejvhodnější profesní orientace, hledání zaměstnání, uplatnění se a udržení práce.

Prezentující organizace

  • AGAPO, o.p.s.
  • APLA-JM o.s.
  • APLA-VYSOČINA o.s.
  • Nakladatelství Pasparta, o.p.s.
  • Rytmus – Od klienta k občanovi, o.p.s.
  • Odborné učiliště a praktická škola, Nový Jičín

Na konferenci měli účastníci možnost shlédnout výstavu děl Lucie Němcové SVĚT PODLE LUCIE – „Víš to, znáš to.“ Více o autorce a jejích aktivitách se můžete dočíst na blogu http://svetlucie.wordpress.com.