Aktuální výzvy

shutterstock_92349184

Na programové období 2014-2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se např. o následující programy:

 

  • Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
  • Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Více informací o nových operačních programech se dozvíte zde.

V případě zájmu o konzultaci k příslušným operačním programům a zájmu o zpracování projektové žádosti se na nás obraťte.

Aktuální výzvy v rámci IROP

Aktuální výzvy v rámci OPZ

Aktuální výzvy v rámci OPVVV