Mezinárodní projekt

loga

POJĎME DO TOHO SPOLEČNĚ II.

registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00182

Projekt byl ukončen 30.9.2014

Popis projektu

Projekt Pojďme do toho společně II. byl zaměřen na výměnu zkušeností s irským a španělským partnerem v oblasti sociálního začleňování a rozvoje zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (PAS) v návaznosti na vzdělávání a službu chráněné/podporované bydlení. Poznatky vzešle z projektu byly zpracovány do formy Odborné studie a Sbírky příkladů dobré praxe, které jsou zájemcům k dispozici ke stažení níže.

Cíle projektu

Hlavním cílem bylo zvýšení úrovně vědomostí o práci s komunitou, o finančních a ekonomických aspektech služeb zaměřených na podporu sociálního začleňování osob se zdravotním postižením se zaměřením na osoby s PAS i jejich rodin, prostřednictvím vytvoření mezinárodní platformy pro sdílení a přenos know-how mezi klíčovými subjekty, které se zabývají obdobnou činností nebo pracují se stejnou CS v ČR a partnery v zahraničí.

Cílové skupiny

–        osoby pečující o osobu blízkou

–        zástupci nestátních neziskových organizací

–        osoby se zdravotním postižením

–        zástupci výzkumných a vzdělávacích institucí

Průběh

Cíle projektu byly naplněny prostřednictvím klíčových aktivit. Tým expertů za účasti zástupců z NNO absolvoval studijní stáže u zahraničních partnerů. Program stáží byl rozdělen na teoretickou a praktickou část, během nichž navštívili účastníci konkrétní zařízení působící na poli sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením či s PAS, měli možnost seznámit se s podporou a zapojením rodiny či komunitní prací v dané zemi. Výstupy z absolvovaných studijních stáží byly zpracovány do přenositelné podoby ve formě odborných zpráv. Prezentace a šíření výstupů bylo dále zajištěno na konferencích s mezinárodní účastí. Tým expertů se s vybranými NNO průběžně podílel na aplikaci výstupů projektu do praxe a přispíval k řešení problémů integrace cílových skupin na trhu práce v České republice.

 

Konference

Zahraniční partneři

Spolupracující organizace

Odborná studie a Sbírka příkladů dobré praxe