Vzděláváním ke kvalitě II

loga

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ II

registrační číslo: CZ. 1.04/3.1.03/D5.00034

Projekt Vzděláváním ke kvalitě II, registrační číslo: CZ. 1.04/3.1.03/D5.00034, v říjnu 2015 končí. Za dobu jeho realizace jsme pro pracovníky v sektoru sociálních služeb a osoby pečující z Jihomoravského, Olomouckého kraje a Kraje Vysočina uskutečnili celkem 18 běhů 5 různých akreditovaných kurzů. Těmito kurzy úspěšně prošlo více než 200 osob. Nesmírně si vážíme přízně všech účastníků i poskytovatelů sociálních služeb, kteří s námi v průběhu realizace projektu spolupracovali a opakovaně k nám vysílali své pracovníky. Další kurzy již v rámci tohoto projektu realizovány nebudou. Budeme velice rádi, vyberete-li si s bohaté nabídky našich otevřených akreditovaných kurzů – kompletní nabídka zde. Věříme, že Vás  naše nabídka osloví a těšíme se na další spolupráci.

Popis projektu

Projekt reaguje na vzrůstající potřebu vzdělávat osoby, které pracují s lidmi s poruchami autistického spektra (PAS) či o ně pečují a potřebují zlepšit své schopnosti a dovednosti při práci s touto v mnoha ohledech velmi specifickou cílovou skupinou, tak aby jí dokázali podpořit při zařazení do společnosti a na trhpráce.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je formou nabídky vzdělávání posílit schopnosti a dovednosti pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a kteří pracují s lidmi s poruchami autistického spektra (PAS). Díky účasti v projektu bude cílová skupina schopna poskytnout efektivnější a kvalitnější podporu lidem s PAS při zapojení se do společnosti a na trh práce.

 shutterstock_80864542Cílové skupiny
  • Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám (pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci)
  • Osoby pečující o osobu blízkou

Materiály pro účastníky kurzů

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Jančová

katerina.jancova@vzdelavani-sro.eu

tel č. 776 328 270