Vzděláváním ke kvalitě

loga

VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ

registrační číslo: CZ. 1.04/3.1.03/A7.00129.

Projekt Vzděláváním ke kvalitě, registrační číslo: CZ. 1.04/3.1.03/A7.00129., v květnu 2015 končí. Za dobu jeho realizace jsme pro pracovníky v sektoru sociálních služeb a osoby pečující z Jihomoravského a Olomouckého kraje uskutečnili celkem 28 běhů sedmi různých akreditovaných kurzů. Těmito kurzy úspěšně prošlo více než 250 osob. Nesmírně si vážíme přízně všech účastníků i poskytovatelů sociálních služeb, kteří s námi v průběhu realizace projektu spolupracovali a opakovaně k nám vysílali své pracovníky. Další kurzy již v rámci tohoto projektu realizovány nebudou, je tu však možnost účastnit se kurzů projektu navazujícího  – Vzděláváním ke kvalitě II, který se podrobně zaměřuje na tématiku autismu. Věříme, že Vás i jeho nabídka osloví a těšíme se na další spolupráci.

Materiály pro účastníky kurzu dostupné zde

Sdílení příkladů dobré praxe

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Jančová

katerina.jancova@vzdelavani-sro.eu

tel č. 776 328 270